Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 02 d.

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje knyga108.lt taisyklės

1.Sąvokos

1.1.Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.knyga108.lt taisyklės.

1.2.Pardavėjas – UAB Alchemijos namai, įmonės kodas 304400201, PVM mokėtojo kodas LT100010887519, registracijos adresas Šimkaus g.8-3, LT-92128 Klaipėda.

1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.knyga108.lt.

1.4.Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5.Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“.

2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.

2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4.Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu el. paštas įvestas teisingai, bet yra gaunamas pranešimas „Blogai suvesti duomenys“, Pirkėjui yra rekomenduojama susisiekti su Pardavėju el. paštu: knyga108@gmail.com

3.5.Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

  1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
  2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
  3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu knyga108@gmail.com.

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

5.6. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1.Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 655 26 157 (darbo dienomis, nuo 10:00 iki 18:00) arba el. paštu knyga108@gmail.com (bet kuriuo metu).

6.3.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Po nuotolinės sutarties sudarymo prekių kaina nekinta.

6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  1. apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, apmokėjimas vyksta naudojant Mokėjimo inicijavimo paslaugą (toliau sutartyje MIP), kurios operatorius yra UAB „Paysera LT“.
  2. apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal UAB „Paysera LT“ pateikiamus mokėjimo variantus.

3. Banko kortele internetu.

6.5. MIP leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

  1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas „Swedbank“, Luminor Bank AB, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, AB „Šiaulių bankas“, Revolut bankas, Lietuvos centrinė kredito unija elektroninės bankininkystės sistemas;
  2. atsiskaityti per tarptautinę „WebMoney“ sistemą elektroniniais pinigais;
  3. atsiskaityti naudojantis kitomis mokėjimo sistemomis: Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose, Maxima kasose, „Perlas“ terminaluose, Paprastu pervedimu arba grynaisiais banke.

6.6.Pasirinkus punktus, nurodytus 6.4.1 ir 6.4.2. „Apmokėjimas internetu arba pavedimu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka UAB „Paysera LT“, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lietuva.

6.7.Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo informacija.

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą. Su Parduotuvėje taikomomis pristatymo sąlygomis galite susipažinti čia: https://www.knyga108.lt/prekiu-pristatymas/.

7.2.Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

7.3.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.Prekių kokybė

8.1.Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Remiantis DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖMIS, knygos yra negrąžintinos prekės, todėl kokybiškos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos.

9.2. Svarbu: Jeigu grąžinate nekokybiškas prekes (pvz., knygą pažeistu viršeliu) siuntimo išlaidas apmokėsime mes. Gavę grąžinamas prekes, mes informuosime jus atskiru el. laišku ir kaip numato Europos Sąjungos elektroninę prekybą reglamentuojantys įstatymai, ne vėliau kaip 30 d., grąžinsime Jums pinigus į nurodytą banko sąskaitą arba pakeisime prekę kita – kokybiška. Tuo atveju, jeigu Jūsų siuntai buvo taikomas transportavimo mokestis, prekių pristatymo išlaidos nebus grąžintos.


9.3. Grąžintinos yra tik nekokybiškos ar brokuotos knygos.

Jei norite grąžinti nekokybišką ar brokuotą knygą apie prekių grąžinimą nedelsdami informuokite mus el. paštu knyga108@gmail.com, laiško „Subject“ eilutėje nurodydami savo prekių užsakymo numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės“. Jei gavote nekokybišką prekę ar jos pakuotė buvo pažeista, prašome, nufotografuoti pažeidimus ir defektus. El. laiške nurodykite prekės pavadinimą, trumpai aprašykite prekės grąžinimo priežastį ir prisekite nuotrauką su pažeidimais ar defektais.

Supakuokite prekes saugiai ir išsiųskite registruotu paštu:

Grąžinamos Knyga108.lt prekės

„UAB Alchemijos namai”

Šimkaus g.8-3, LT-92128 Klaipėda

Prie siuntėjo duomenų nurodykite savo vardą, pavardę, adresą bei telefono numerį.


9.4. Nekokybiška prekė:
1. Visos knygos, parduodamos knyga108.lt, yra NAUJOS ir laikomos optimalioje temperatūroje, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių. Kiekviena mūsų išsiunčiama knyga yra išoriškai patikrinama siuntos paruošimo proceso metu. Tačiau knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose (pvz. nežymūs įbrėžimai viršelyje ar jo folijoje, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).

2. Kas yra nekokybiška prekė:
Knygos: leidinys su pažeistu viršeliu ar vidiniais puslapiais; knyga su sulankstytais ar įspaustais kampais; knyga, kurioje vidiniai puslapiai išdėstyti neteisinga tvarka;

3. Apie gautas nekokybiškas prekes nedelsdami informuokite mus el. paštu knyga108@gmail.com, laiško „Subject“ eilutėje nurodydami savo prekių užsakymo numerį ir prierašą „Nekokybiška prekė“. Laiške nurodykite prekės pavadinimą ir trumpai aprašykite broko pobūdį (pvz., trūksta dalies knygos puslapių). Toliau sekite instrukcijomis apie prekių grąžinimą. Už nekokybiškos prekės grąžinimą mokame mes.

10.Šalių atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4.Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5.Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

11.Informacija ir rinkodara

11.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

11.3.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

11.4.Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

11.5.Vienam apsipirkimui galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.

12. Privatumo politika

12.1. Mūsų įmonė UAB „Alchemijos namai“  vertina Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti, jog naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės saugiai. Mūsų svetainė: https://www.knyga108.lt.

12.2. Jūsų pateikiami asmens duomenys mūsų svetainėje yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose numatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir taisyklėmis.

12.3. Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Alchemijos namai“ norėdami:

– gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis;

 -nesutikti, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

– Taip pat šią informaciją galite keisti parašę laisvos formos prašymą el. paštu knyga108@gmail.com

12.4. UAB Alchemijos namai duomenis renka tiesioginės rinkodaros (tik gavus asmens sutikimą) , finansinių dokumentų rengimo,  aptarnavimo tobulinimo, sutartinių ir kitų įsipareigojimų vykdymo, užsakymų apdorojimo ar kitais teisėtais tikslais.

Slapukai

12.5. Knyga108.lt  svetainėje naudojami slapukai (cookies) – tam tikra informacija, kuri siunčiama į Jūsų kompiuterio slapukų rinkmeną.

12.6. Slapukai gali būti dvejopi: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Jūsų kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Jus kaip svetainės lankytoją, pritaikant svetainės turinį pagal Jūsų poreikius ar renkant statistinius duomenis.

12.7. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant banko operacijas ir kt.

12.8. Slapukai mūsų interneto svetainėse paprastai naudojami norint palengvinti naudojimąsi jomis ir vartotojams pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, pagal Jūsų poreikius pritaikomas turinys. Naudojant slapukus, mums lengviau suvokti vartotojų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti.

12.9. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmens duomenų mes niekada neįrašome, išskyrus atvejį, jei nutariate registruotis ar siunčiate užklausą.

12.10. Mūsų slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pavyzdžiui, bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“ bei socialiniams tinklams (Facebook.com).

12.11. Laikoma, kad mūsų interneto svetainių lankytojai sutinka, kad būtų naudojami slapukai, jei tam pritaikyta jų interneto naršyklė. Jei nebūtų naudojami slapukai, nebūtų galima naudotis kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, išsaugoti savo asmeninių nustatymų.

12.12. Visuomet galite pasirinkti, ar savo interneto naršyklėje norite naudotis slapukais, ar ne. Jei slapukais naudotis nenorite, kompiuterio naršyklę galite nustatyti taip, kad slapukai būtų automatiškai išjungiami, arba kaskart gauti pranešimą, kai interneto svetainėje prašoma naudoti slapuką. Norėdami nustatyti reikiamas parinktis, naudokitės pagalbos funkcija.

12.13. Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Nuorodos į kitus tinklapius

12.14. Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams UAB Alchemijos namai neatsako.

Kaip ilgai saugome jūsų duomenis

12.15. Jūsų palikti komentarai yra saugomi neterminuotai, kad galėtume atsakyti ir pateikti reikiamą informaciją, kurios prašoma komentare.

12.16. Saugome vartotojų informaciją, kurią jie pateikia registruodamiesi. Visi vartotojai gali matyti, redaguoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją bet kada (tik jie negali pakeisti savo vartotojo vardo). Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šią informaciją.

Kaip nutraukti slapukų naudojimą

12.17. Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo prieigą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasėkoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.

12.18. Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie Jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus.

Sutikimas

12.19. Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.

13.Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks. 852791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.